maanantai 5. maaliskuuta 2018

Vapauden ja rakkauden toteutus

Arild Rosenkrantz


Samalla tavoin kuin ihminen voi saavuttaa vapauden läpäisemällä ajatuselämänsä tahdolla, yllämme rakkauteen täyttämällä tahtoelämämme ajattelulla. 

Me kehitämme teoissamme rakkautta antaessaamme ajattelun säteillä tahtoon. Me kehitämme ajattelussamme vapautta antamalla tahdon säteillä ajatuksiimme.


Ja koska olemme ihmisinä kokonaisuuksia, niin silloin kun löydämme ajatuselämässä vapauden ja tahtomisessa rakkauden, silloin vaikuttaa myös vapaus teoissamme ja rakkaus ajatuksissamme. Ne täyttävät toisensa. Silloin me pääsemme ajattelun täyttämiin rakkauden tekoihin ja tahdontäyttämään ajatteluun, josta vapaat teot versovat.


Näin ihmisessä kasvaa yhteen kaksi suurta ihannetta, vapaus ja rakkaus. Nämä kaksi suurta ihannetta voi ihminen todellistaa elämässään siten, että ne yhdistävät toinen toisensa maailmaan ihmisen kautta.


- Rudolf Steiner, GA 202


Tästä suomentamastani Steiner-lainauksesta tiedän ainoastaan GA-numeron. Katkelma sisältynee siis teokseen Die Brücke zwischen der Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen - Die Suche nach der neuen Isis, der göttlichen Sophia. 16 esitelmää Dornachissa, Bernissä ja Baselissa 26.11. - 26.12.1920.

tiistai 13. helmikuuta 2018

Toisen hierarkian enkelit vaikuttavat ihmiseen luonnon kautta

Mäkrä Kirkkokalliolta katsottuna - Matti Kuusela

Ihminen lähestyy toisen hierarkian enkeleitä - muodonhenkiä, liikkeenhenkiä ja viisaudenhenkiä - kun kokee luonnonilmiöt niissä elävän henkisyyden ilmennyksinä. Toinen hierarkian enkelikunnat vaikuttavat luonnon kautta ihmissieluihin. 

- Rudolf Steiner, Mikael-aika,
Antroposofisia johtolauseita 80.
GA 26


Muodonhenget / elohim / vallat / exusiai / suuri henki / jumala
Liikkeenhenget / voimat / hyveet / dynamis
Viisaudenhenget / herruudet / kyriotetes

tiistai 6. helmikuuta 2018

Rakkaus on maailman moraalinen aurinko

Maalaus: Johanna Loukusa


Rakkaus on maailmalle samaa kuin aurinko elämälle. Sielut eivät voisi kasvaa, jos rakkaus olisi poissa maailmasta. Rakkaus on maailman moraalinen aurinko...

On viisasta leivittää mahdollisimman paljon aurinkoa maailmaan. Samoin on viisasta edistää rakkautta maailmassa.


Rudolf Steiner
Rakkauden merkitys maailmassa
Esitelmästä Zürichissä 17.12.1912
GA 143

torstai 14. joulukuuta 2017

Ilo ja mielihyvä, musiikin mollli ja duuri

Kuva Johanna Loukusa, art-soilejohanna.blogspot.fi

Mikä ihmiselle kohoaa tietoisuuteen mielihyvänä ja ilona, merkitsee hengen voittoa elämästä ja ruumiillisuudesta, tuntosielun voittoa astraaliruumiista...

Mollin vaikutuksessa ihminen voi kokea, miten astraaliruumis värähtelee voimakkaammin kuin tuntosielu. Duurissa tuntosielu värähtelee vahvemmin ja voittaa astraaliruumiin.

- Rudolf Steiner, Musiikin olemus
Esitelmästä Berliinissä 12.11.1906


*

Yksinkertaisemmin musiikin duuria ja mollia voi luonnehtia niin, että duurissa me koemme hengen voiton kehollisuudesta, ja mollissa kehollisuuden voiton hengestä tai sielusta.


sunnuntai 10. joulukuuta 2017

Rakkaus, viisaus ja totuudellisuusViisaus, joka on rakkauden täyttämää,
ja joka samalla edistää maailmaa ja johtaa sitä Kristuksen luo, on myös totuudellista...


Se joka rakkaudessa yhtyy totuuteen,
ei tunne mitään valhetta.


Rudolf Steiner
Rakkauden merkitys maailmassa
Esitelmästä Zürichissä 17.12.1912
GA 143

sunnuntai 3. joulukuuta 2017

Kiitollisuudentunteesta rakkauteenNykyisin kiitollisuudentunnetta on aliarvostettu. Kiitollisuus liittää meidät maailmaan. Se saa meidät tuntemaan, että olemme mukana maailmassa. Jos opasta lasta niin, että hän oppii tuntemaan kiitollisuutta jopa aivan pienimmistäkin asioista, silloin hän ei sulkeudu maailma itsekkäästi, vaan hänestä tulee altruistinen. Hän tuntee itsensä osaksi maailmaa..

Ja kun on kyennyt opettamaan lapselle kiitollisuuden tuntoa, oivaltaa että siihen sisältyy myös moraalisen kasvatuksen perusta. Sillä jos kiitollisuuden tunteesta tulee luonnollinen suhde kaikkeen tietoon, silloin se voi helposti täyttyä sillä rakkaudella, joka ihmisellä on oltava muuta ihmiskuntaa ja lopulta kaikkia olentoja kohtaan. Kiitollisuus on paras tapa kehittää rakkautta.

Rudolf Steiner, Erziehung zum Leben
Esitelmästä Haagissa 4.11.1922
GA 297a

maanantai 20. marraskuuta 2017

Mikael ja ajattelun henkisyys"Henkisyys ei nykyisenä Mikael-aikana voi jäädä vain tiedostamattomaksi kokemiseksi, vaan sen täytyy tulla tietoiseksi omasta luonteestaan. Se merkitsee Mikaelin ulottumista ihmissieluihin...

Ajattelu kadotti itsensä joksikin aikaa maailman aineellisuuteen. Nyt sen täytyy löytää itsensä maailman henkisyydestä. Kylmään ja abstraktiin ajatusmaailmaan voi virrata lämmintä ja olemuksellista hengen todellisuutta. Se merkitsee Mikaelin aikakauden alkamista."- Rudolf Steiner, Mikael-aika
Antroposofisia johtolauseita
GA 26


Rudolf Steinerin mukaan seitsemän arkkienkeliä vuorottelee ajanhenkinä. Arkkienkeli Mikael tuli meidän aikamme ajanhengeksi vuonna 1879.

Edellinen Mikaelin aika vallitsi kreikkalaisen kulttuurin kukoistusaikana. Mikaelin aika merkitsee tietoisuuden valaistamista, ajattelun selkeyttä ja universaalisuutta, vapautumista vanhoista rajoituksista.

Samalla sisäisen vapautumisen mahdollisuus merkitsee myös taistelua henkisessä maailmassa. Mikael vapauttaa ihmiselle sen kosmisen alueen, jossa vapauden kokeminen on mahdollista.